Безплатен урок по български език - Spodeli.net


Нещата от живота...
 


 Начало
 Правила
 Добави история!
 Контакт
 
Споделени истории (122207)
 Любов и изневяра (29998)
 Секс и интимност (14462)
 Тинейджърски (21972)
 Семейство (6539)
 Здраве (9656)
 Спорт и красота (4732)
 На работното място (3226)
 Образование (7351)
 В чужбина (1666)
 Наркотици и алкохол (1121)
 Измислени истории (798)
 Проза, литература (1751)
 Други (18779)
 Избор на редактора (156)
 
Полезно

Пакет за пълно възстановяване със зъбни импланти в рамките 5 работни дни. Опитен екип и зъботехници, венозна седация от анестезиолог, временни и постоянни мостове - фиксирана цена

Запознай се с актуалните цени на зъбни импланти в дентална клиника Смайл Дентал Сървисес

 

  

Споделена история от Образование

Безплатен урок по български език
преди: 3 години, 1 месец, прочетена 962 пъти
Празникът на българската азбука е повод да оценим богатството на нашия език - от думите, с които изказваме любовта си, до тези, с които колоритно описваме чувствата си по време на футболен мач. Разнообразието обаче се вижда най-добре на хартия, а там безпристрастно се документират както дълбочината на писаното слово, така и... превръщащите се в ежедневие многобройни грешки.

Според проучване - част от съвместния проект на БАН и СУ "Св. Климент Охридски" "Изследване на езиковите нагласи на днешните българи", чийто ръководител е доц. д-р Руска Станчева, сред най-често допусканите грешки при писане в българския език са употребата на бройна форма, употреба на формите който/когото, окончанието на глаголите в множествено число, членуването, променливото "я" в причастия, възвратните местоимения, учтивата форма, употребата на главни букви и употребата на деепричастия.

Един тест от три въпроса показва, че за неграмотността граници няма - пол, образование, социален статус - българите, кой повече, кой по-малко, имаме пропуски в езиковите норми. Най-много не владеем деепричастията. Втора по трудност е бройната форма, а пустото членуване отива на трето място. Сериозен проблем има и с формите който/когото.

Трудно е да си признаем, но данните сочат едно - грешим. Дали неволно, дали от недоглеждане, или сме били "болни" в някой от часовете по български език - не е толкова важно. Важното е, че човек цял живот се учи, и малко припомняне на правилата никому няма да навреди.

Бройна форма: Петима учителЯ или петима учителИ?

Правилно е да се напише петима учители

Тук става дума за едно правило, което е част от граматичната езикова норма. Особеността е при съществителните имена от от мъжки род.

Тези, които назовават лица, винаги имат окончание "и": трима ученици, а не ученика, двама продавачи, а не продавача, осем инженери, а не инженера.

Съществителните имена, които назовават предмети, имат различия при образуването на бройна форма. При числителните имена и окончанието е "а": пет колета, а не колети, два молива, а не моливи, десет часовника, а не часовници.

При наречията няколко, колко окончанието е "а": няколко колета, а не колети, няколко стола, а не столове, няколко компютъра, а не компютри.

При наречията много, малко, толкова окончанието е или "и", или "ове": много столове, а не много стола, малко телевизори, а не малко телевизора, толкова ножове, а не толкова ножа.

Относителните местоимения: "Който" или "когото"?

Щом се отнася за подлога, винаги е който

Всъщност "който" е относително местоимение, а "когото" е формата му във винителен падеж.

"Който" се употребява, когато се отнася към подлога в изречението:

Той е човекът, който ще реши проблема.

Който не работи, не трябва да яде.

Който се използва и когато се отнася за различни от подлога синтактични части на изречението, но назовават предмети: Той се качи на влака, който винаги закъснява.

Когато се отнася за пряко или непряко допълнение в изречението, се използва формата когото: Той беше мъж, когото колегите описваха като работохолик.

Възможно е да се използва и формата "комуто" като заместител на "на когото": Тя се влюби в човек, комуто морето беше най-голямата страст.

Окончанието на глаголите в множествено число: ХодиМ или ХодиМЕ?

Правилно е да се напише ходим

Да слагаме окончание "ме" на глаголите в множествено число, е правилно само в устната реч и то в някои определени региони на България.

Според правилото, когато глаголът има окончание "а" или "я" в първо лице единствено число, то в множествено число окончанието е само "м": аз пея - ние пеем, аз играя - ние играем, аз чета - ние четем.

Само ако глаголът в първо лице единствено число завършва на "м", тогава в множествено число той приема окончание "ме": аз рисувам - ние рисуваме, аз преписвам - ние преписваме, аз смятам - ние смятаме.

Членуването: На какво отговаря - "той" или "него"?

Подлогът винаги може да бъде заместен с той

Една от най-досадните грешки. За всички думи от мъжки род, независимо каква е тяхната служба в изречението, има пълен член "ът/ят" или кратък член "а/я".

Думите, които са подлог в изречението, техните съгласувани определения и приложения се членуват с пълен член:

Небостъргачът има специални противопожарни системи.

Иванов е най-добрият учител по български език и литература.

Жокер: Думите след спомагателния глагол "съм", след глагола "стана" и др., както и когато думата може да бъде заместена с "той" винаги се членуват с пълен член.

С кратък член се членуват думите, които не са подлог в изречението:

Тя отиде в магазина, за да си купи хляб.

Той е добро момче, защото помага на най-слабия ученик в класа.

Жокер: Когато думата може да бъде заместена с "него" или пред нея има предлог (на, с, до и др. ), винаги се членува с кратък член.

Променливото "я": пЯли или пЕли?

Правилно е да се напише пели

Това е моментът, в който "я" може да премине в "е".

"Я" се запазва, когато едновременно са изпълнени следните условия: 1. Гласната е в ударена сричка; 2. Не се намира пред сричка, съдържаща "ж", "ч", "ш", "й"); 3. Не се намира пред сричка, съдържаща "е" или "и"; 4. Не се намира пред сричка, съдържаща мека съгласна, означена с "ю", "я", "ьо": пял - пяла, цял - цяла, оцелял - оцеляла.

"Я" се променя в "е", когато е налице поне едно от следните условия:

1. Гласната не е в ударена сричка: място - места, сняг - снегът, смях - смехове, коляно - колене;

2. Намира се пред сричка, която съдържа "ж", "ч", "ш", "й": сняг - снежна, мляко - млечна, грях - грешка, смях - смешка, пях - пея;

3. Намира се пред сричка, съдържаща "е" или "и": желязо - железен, бял - бели, видяло - видели, изпял - изпели;

4. Намира се пред сричка, съдържаща мека съгласна, означена с "ю", "я", "ьо": място - местя, пяна - пеня се.

В правилото, разбира се, има някои изключения: стоя - стояли, кафяв - кафяви, четях - четяхме и др.

Възвратни притежателни местоимения: "Свой" или "техен"?

Употребата на формата на възвратното притежателно местоимение "свой" (краткото "си") е задължителна, когато тя се отнася за подлога в изречението:

Съдружникът ми повече няма да работи в нашата фирма, защото продаде своите акции (а не Съдружникът ми повече няма да работи в нашата фирма, защото продаде неговите акции. )

Ако с местоимението се означава, че нещо е притежание на подлога в изречението, а подлогът е говорещият, пишещият (обикновено първо лице), е допустимо да се използват и двете форми:

Аз обичам майка ми. / Аз обичам майка си.

Ние очакваме гостите си. / Ние очакваме гостите ни.

Учтивата форма: "Били" или "бил"?

В случая правилното е били

За да умеете да прилагате правилото за учтивата форма, е необходимо да различавате деятелните причастия от страдателните. Най-простото обяснение е, че деятелните завършват на "л", а страдателните на "н" или "т".

Когато в изречението имаме минало деятелно причастие, то не се съгласува по род и число с лицето, към което се обръщаме: Госпожо, бихте ли погледнали тези документи? (А не Бихте ли погледнала тези документи? )

Когато в изречението имаме минало страдателно причастие, тогава то се съгласува по род и число с лицето, към което се обръщаме: Господине, Вие сте избран да участвате в нашата томбола. (А не Вие сте избрани да участвате в нашата томбола).

Употребата на главни букви: Българско Възраждане или Българско възраждане?

Правилно е да се напише Българско възраждане

Правилото гласи, че когато втората дума от словосъчетанието е съществително нарицателно, то то се пише с малка буква: Света гора, а не Света Гора, Българско възраждане, а не Българско Възраждане, Народно събрание, а не Народно Събрание, Българска народна банка, а не Българска Народна Банка, Близкият изток, а не Близкият Изток.

Когато второто съществително от словосъчетанието е собствено, то се пише също с главна буква: Стара Загора, Южна Африка, Западна Европа.

Разбира се, всички собствени имена, независимо дали са в словосъчетание, или не, се пишат с главна буква.

Деепричастията

Това са онези форми, които завършват на "йки" - правейки, ходейки и т. н.

Особеността, за която трябва да внимаваме при деепричастията, е, че те се използват само когато се отнасят за едно и също лице в изречението.

Например можем да напишем: Вървейки, намерих монета на земята. (вървенето и намирането на монетата се извършват от едно и също лице).

Но не можем да напишем: Вървейки, започна да вали. (вървенето и валежът не се извършват от едно и също лице).

Важно е да отбележим и правописа на деепричастията. При отрицателните форми частицата "не" винаги е разделена от него: не искайки, не виждайки, не мислейки.

С някои изключения: нехаейки, недовиждайки и др.

Също така деепричастията се отделят със запетая.

И още нещо...

Неин и воин се пишат с "и", но това са само изключения. Думите в единствено число се пишат с "й", тези в множествено число - с "и": герой/герои, трамвай/трамваи, който/които, мой/мои.

Числителните редни само до 4 се изписват така: 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти. От 5 нагоре не се изписват така, защото завършват на "т" или "м", тоест е грешно да напишем 5-ти (получава се пет-ти): 5-и, 6-и, 7-и. Най-лесно е да сложите точка след тях - никога няма да сгрешите: 1., 2., 3. (чете се първи, втори, трети).

Когато има думи като особено, само, ако, освен и т. н., запетая не се поставя:

Ще ти купя шоколад само ако слушаш.

Англоговорящи и пишещи се навъдиха много. Бъдете различни. Бъдете грамотни на собствения си език. Честит Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!

 
Сподели историята:
 
<< Предишна Случайна Следваща >>
 
 

Коментари

Добави Коментар!
Вземи последните коментари по RSS
 
Изпрати ми имейл, ако някой добави коментар към тази история (какво е това?)
 
Email:
  ... ... ...
Коментари на страница: Най-отгоре:

преди: 3 години, 1 месец
hash: 8aa255a816
гласове:
1 2 3 4 5
  (247582 гласа)

2.   Браво за темата. И аз много се дразня от хора, които не познават собствения си език и се излагат с правописа си. Ако се чудите как се пише дадена дума, просто напишете в Гугъл "(думата) как се пише" и отговорът ще ви излезе веднага. Също е много неприятно да се чете текст без препинателни знаци или пък такъв, който не диша, тоест без разстояние след знаците. Най съм потресена от неграмотни родители, които се предполага, че трябва да научат децата си на родния език. Първо се научете да пишете, а след това правете деца, защото е жалка картинка.

 
  ...

Коментари очaкващи одобрение: няма
...

Коментари, които са написани неграмотно, с латински или главни букви няма да бъдат добавени!

1. Бъди полезен на другите с коментара си!
2. Хейтъри не се толерират!
3. Обидните квалификации не са аргумент :-)
4. Пазете мъдростта за себе си, другите имат нужда от съчувствие!

Знаете ли, че след символите запетая и точка винаги следва интервал?   [ Да ]   [ Не ]

При нас коментарите се одобряват ръчно. Въведи своя имейл адрес и ще получиш известие, когато бъде публикуван нов коментар.(какво е това?)Copyright © 2007 Spodeli.net
eXTReMe Tracker